Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 października 2012

Obowiązek podatkowy przy udostępnianiu samochodu służbowego pracownikom na cele prywatne

198

Udostępnianie samochodu służbowego za odpłatnością na cele prywatne pracownika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2012 roku nr IPPP1/443-1501/11-2/EK.

Sytuacja podatnika

Spółka posiada samochody osobowe, od których przysługiwało ograniczone prawo odliczenia podatku naliczonego (60 % kwoty podatku określonego w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł). Pojazdy te wykorzys...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź