Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 października 2012

Obowiązek podatkowy przy udostępnianiu samochodu służbowego pracownikom na cele prywatne

184

Udostępnianie samochodu służbowego za odpłatnością na cele prywatne pracownika będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2012 roku nr IPPP1/443-1501/11-2/EK.

Sytuacja podatnika

Spółka posiada samochody osobowe, od których przysługiwało ograniczone prawo odliczenia podatku naliczonego (60 % kwoty podatku określonego w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł). Pojazdy te wykorzystywane są w bieżącej działalności. Jednocześnie Spółka zezwala pracownikom na korzystanie z samochodów w celach prywatnych. Pracownikowi, który używa samochodu do celów prywatnych potrącana jest z wynagrodzenia zryczałtowana opłata za korzystanie z samochodu. Wszelkie wydatki związane z eksploatacją samochodu podczas używania go w celach prywatnych (np. paliwo, myjnia) pracownik opłaca sam z prywatnych środków.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż udostępnienie samochodu służbowego na potrzeby prywatne pracownika nie wiąże się z powstaniem podatku należnego po stronie Spółki, a w związku z tym nie jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej i odprowadzenia podatku należnego.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, iż udostępnienie za odpłatnością samochodu służbowego na cele prywatne pracownika nie rodzi obowiązku podatkowego.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatne świadczenie usług. Oceniając charakter świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ww. ustawy.

Zatem aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi is...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę