Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

1 lutego 2013

Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczek w WDT

158

20 listopada i 20 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sprzęt komputerowy) do Czech odpowiednio w kwotach 2.000 euro i 3.000 euro (wartość umowy to 10.000 euro). 21 listopada wystawiliśmy fakturę na otrzymaną zaliczkę w wysokości 2.000 euro, ale nie wystawiliśmy faktury na kwotę 3.000 euro z uwagi na przerwę w okresie świąteczno-noworocznym. Dostawa ostatecznie będzie miała miejsce w lutym 2013 roku. Czy mieliśmy obowiązek wystawienia faktury w momencie otrzymania zaliczki 3.000 euro, a jeśli tak to w jaki sposób naprawić błąd? Czy obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy powstanie według nowych czy według starych przepisów?

ODPOWIEDŹ

Nie mieli Państwo obowiązku wystawienia faktur zaliczkowych z tytułu otrzymanych kwot. Obowiązek podatkowy z tytułu opisanej transakcji powstał w stosunku do kwoty 2.000 euro w listopadzie 2012 roku, natomiast w stosunku do pozostałej kwoty powstanie według nowych zasad.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.20 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 roku jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Oznaczało to, że otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rodziło u sprzedawcy obowiązek podatkowy jedynie w sytuacji, gdy wystawił on fakturę potwierdzającą otrzymanie zaliczki.

Zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzenia fakturowego) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 roku w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik nie miał obowiązku wystawienia faktury. W §10 ust.2 ustanowiono bowiem podatnik może wystawić fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę na poczet WDT.

A zatem mogli Państwo wystawić fakturę zaliczkową, ale nie musieli Państwo tego robić. Jeżeli zdecydowali się Państwo wystawić fakturę zaliczkową w odniesieniu do otrzymanej w listopadzie 2012 roku kwoty 2.000 euro, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej kwoty powstał z chwilą wystawienia tej faktury. W stosunku do otrzymanej w grudniu 2012 roku kwoty 3.000 euro, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2012 roku obowiązek podatkowy nie powstał, bo nie wystawili Państwo faktury zaliczkowej.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (art.20...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę