Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stosownie do przepisów uchwalonej w dniu 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą od 1 stycznia 2004 roku uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są nie tylko szczególne uprawnienia, ale też i obowiązki takich organizacji.

Organizacje pożytku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź