Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 września 2012

Obowiązki weryfikacji kontrahenta przy dostawach wewnątrzwspólnotowych

163

Podatnik nie jest zobligowany posiadać potwierdzenia w postaci wydruku z systemu VIES, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji, jednak wydruk ten może być wystarczającym dowodem. Natomiast kwestia braku danych adresowych kontrahenta nie rodzi obowiązku uzyskania tych danych z Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-401/12-2/JN z dnia 27 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Towary będące przedmiotem WDT są transportowane przez firmę – przewoźnika lub spedytora wynajętego przez Wnioskodawcę z Polski do kraju przeznaczenia, do odbiorcy zarejestrowanego dla potrzeb VAT w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska. W związku z tym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem:

  1. Czy na dzień wystawienia faktury dokumentującej WDT dla kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w kraju UE innym niż Polska, Spółka zobowiązana jest posiadać w swojej dokumentacji potwierdzenie, że numer VAT kontrahenta Unijnego jest aktywny jak również jego dane adresowe są zgodne z danymi podanymi na fakturze dokumentującej WDT do każdej dostawy.

  2. Czy na potwierdzeniu uzyskanym z systemu VIES dostępnym na stronie internetowej wystarczająca jest informacja o aktywności numeru NIP danego kontrahenta.

  3. Czy w przypadku gdy brak jest danych adresowych kontrahenta, Spółka zobowiązana jest do uzyskania danych z Biura Informacji Podatkowych w Koninie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania podmiotów z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej innych niż terytorium Polski.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy analizując regulacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy wskazał na dwa podstawowe warunki, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z nich dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana innymi słowy dostawa ma być dokonana na rzecz podatnika posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji tj. udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia – jego spełnienie pozwala na przyjęci...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę