Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 marca 2012

Oddanie lokalu z ulepszeniami może podlegać opodatkowaniu

218

Oddanie przez najemcę najmowanego lokalu wraz z poczynionymi ulepszeniami, bez otrzymania zwrotu nakładów, stanowi nieodpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 656/11 z 24 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka, na mocy umowy zawartej w dniu 16 maja 2007 roku, objęła w najem lokal. Następnie Spółka poczyniła nakłady niezbędne do przystosowania tego lokalu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Następnie, 30 kwietnia 2009 roku strony rozwiązały ww. umowę i w tym samym dniu Spółka przekazała lokal w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź