Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczanie VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi

184

Uczelnia dokonując nabyć związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak również czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, przy braku możliwości przyporządkowania zakupów do wyłącznie jednej kategorii, powinna stosować odliczenie pełne.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o sygnaturze I SA/Bk 97/12 z 16 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu była decyzja Ministra Finansów, przyjmująca, że Uczelnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w stosunku do wydatków związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, zaś odnośnie wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu w zakresie, w jakim zachodzi związek tych wydatków ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu (opodatkowaną i zwolnioną) oraz niepodlegającą opodatkowaniu ma prawo do częściowego odliczenia, z uwzględnieniem zasad dotyczących proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie organ stwierdził, że Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków, które poniesie w związku z przeprowadzoną akcją promocyjną, jak i nabyciem usług specjalistycznych, udostępnionych nieodpłatnie.

Uczelnia nie zgodziła się z powyższą decyzją organu podatkowego, zgodnie z którą podatnik ma obowiązek rozliczać podatek naliczony w oparciu o nieokreśloną metodę przypisania podatku naliczonego czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu, pomimo iż ustawodawca w przypadku opisanym przez podatnika wprowadza zasadę odliczania VAT naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży określoną w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, iż przepisy art. 86 ust.1 oraz art. 90 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług nie dają wprost odpowiedzi na pytanie: jak powinna zachować się Uczelnia, w sytuacji gdy dokonywane zakupy służą zarówno czynnościom opodatkowanym (zwolnionym z opodatkowania), jak również czynnościom niepodlegającym przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, przy braku możliwości przyporządkowania zakupów do wyłącznie jednej z kategorii.

Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uchwale z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 9/10 jednoznacznie stwierdził, że "w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę