Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczanie VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi

221

Uczelnia dokonując nabyć związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak również czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, przy braku możliwości przyporządkowania zakupów do wyłącznie jednej kategorii, powinna stosować odliczenie pełne.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o sygnaturze I SA/Bk 97/12 z 16 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu była decyzja Ministra Finansów, przyjmująca, że Uczelnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w stosunku do wydatków związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, zaś odnośnie wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu w zakresie, w jakim zachodzi związek tych wydatków ze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź