Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczanie VAT w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi

297

Uczelnia dokonując nabyć związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak również czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, przy braku możliwości przyporządkowania zakupów do wyłącznie jednej kategorii, powinna stosować odliczenie pełne.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź