Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenie VAT od projektu współrealizowanego przez szkołę nie będącą płatnikiem VAT

168

Zespół Szkół nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu realizowanego projektu, gdyż nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a ponadto przedmiot projektu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-156/12-4/AK z 10 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Zespół Szkół – jest jednostką organizacyjną P.O. Zespół Szkół od dnia 01 stycznia 2012r. nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług – korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. Zespół Szkół będzie partnerem P.O. – Głównego Beneficjenta w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w. o., priorytet, ochrona środowiska 4.3. – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Głównymi realizatorami projektu jest osiem jednostek P.O. Zaplanowane prace w Zespole Szkół obejmują wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły. Źródłem ciepła w Szkole jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy Szkoły. Urządzenia w kotłowni są własnością Energetyki Cieplnej. Prace przewidują wymianę instalacji stalowej C.O. na miedzianą. Całość instalacji z lat 1971/1972 ma zostać wymieniona, zaopatrzona w nowoczesne zawory i przyłącza do istniejącej kotłowni. Zastosowanie rur miedzianych oraz kaloryferów o mniejszej pojemności wraz z głowicami termostatycznymi przyczyni się do redukcji emisji CO2 i kosztów eksploatacji. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Szkoły. Przedmiotowy projekt realizowany będzie ze środków 85 % - refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % ze środków budżetu P.O. Realizacja projektu zakończy się w roku 2012r. Przedmiot projektu będzie wykorzystywany do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy w odniesieniu do planowanej realizacji zadania istnieje możliwość otrzymania zwrotu w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę