Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od kilku dni pracuję w nowej firmie i właśnie odkryłam, że od kilku lat stosowano organicznie (60% - 6 tys.) tylko do rat leasingowych samochodów osobowych. Tymczasem do każdego samochodu (a jest ich kilka) były i są wystawiane co miesiąc faktury za usługi dodatkowe (serwisowe, ubezp., itp), od których odliczano cały VAT. Oczywiście nie ma odrębnych umów na te usługi, a ponadto te dodatkowe usługi są bezpośrednio wymieniane w umowach leasingowych. W umowach podstawowych jest mowa o tym, że leasingobiorca będzie uiszczać opłaty z tyt. rat oraz za dodatkowe usługi serwisowe na podstawie wystawianych faktur oraz, że leasingodawca będzie ubezpieczał samochody.

ODPOWIEDŹ

Zasady odliczania podatku VAT z tytułu umów najmu, dzierżawy oraz leasingu samochodów osobowych do dnia 31 grudnia 2010 roku regulował art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), który został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zastosowanie w te...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź