Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

4 listopada 2012

Odpłatne udostępnianie sali sportowej a obowiązek w VAT

169

Świadczenie odpłatnych usług wynajmu sali sportowej przez Gminę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-356/12-5/MW.  

Sytuacja podatnika

Gmina realizuje inwestycję w zakresie budowy sali sportowej wraz z zapleczem socjalno- technicznym. Po zakończeniu inwestycji Gmina planuje, że pozostawi salę sportową w swym władaniu i będzie prowadzić samodzielnie działalność w zakresie jej odpłatnego udostępniania na rzecz korzystających, tj. zarówno na rzecz szkół, jak i lokalnej społeczności, firm, instytucji. W związku z tym Gmina przygotuje i oficjalnie zatwierdzi szczegółowy regulamin funkcjonowania sali sportowej, w którym określone zostaną w szczególności godziny otwarcia oraz cennik usług za korzystanie z sali sportowej.

Czynności związane z administrowaniem salą sportową będą wykonywane w imieniu i na rzecz Gminy, tj. Gmina będzie widniała jako sprzedawca usługi wynajmu sali sportowej na wystawianych paragonach lub fakturach VAT, będzie wykazywała te usługi w rejestrach i deklaracjach VAT oraz będzie rozliczała z tego tytułu VAT należny. W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż powyższe świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Gminy, zgodnie z którym świadczenie usług wynajmu sali sportowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art.15 ust.6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę