Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , ROZLICZENIA VAT

2 stycznia 2012

Odsetki od nieterminowego zwrotu VAT

188

Podatnikowi nie przysługują odsetki za zwłokę w przypadku przekroczenia przez urząd skarbowy 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 września 2011 roku o sygnaturze I SA/Rz 436/11.

Stan faktyczny

Spółka złożyła w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7 za grudzień 2010 roku, wykazując zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni wraz z dołączonym wnioskiem o przyspieszony zwrot podatku. Podczas kontroli podatkowej w zakresie zasadności zwro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź