Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Informator Ministerstwa Finansów dotyczący opłaty skarbowej

Przedmioty opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

·  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

·  wydanie zaświadczenia na wniosek

·  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej, m.in.:

·  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź