Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlega opodatkowaniu VAT

200

Pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest usługą podlegającą podatkowi VAT. Kwota opłaty wynikająca z uchwały Rady Miejskiej jest wartością brutto.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach numer IBPP2/443-442/11/WN z 12 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym jako jednostka organizacyjna miasta, na podstawie ustawy o finansach publicznych, oraz Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej. W związku z wejściem w życie z dniem 01.03.2011r. ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek naliczania opłat przewoźnikom za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie, a wykonanie w/w Uchwały zostało powierzone Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy opłata za korzystanie z przystanków stanowi obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług a jeżeli tak to czy kwotę określoną w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 0,05 zł należy uznać za kwotę brutto czy netto?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania VAT - jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę