Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

30 kwietnia 2012

Opłata za zajęcie pasa drogowego nie podlega VAT

204

Gminy wciąż mają problem z określeniem, w jakich sytuacjach działają jako podatnicy VAT, a kiedy takiego statusu nie mają. Prawidłowej kwalifikacji nie ułatwiają im rozbieżne stanowiska organów podatkowych zawarte w wydawanych interpretacjach indywidualnych, chociaż sądy administracyjne zajmują w tej kwestii raczej jednolite stanowisko.

Ustalenie, czy w danym przypadku gmina działa w charakterze podatnika VAT nie tylko przesądza o tym, czy dana czynność realizowana przez gminę podlega regulacjom przepisów o podatku od towarów i usług, ale też może wpływać na rozliczenie podatku naliczonego oraz konieczność wykazywania obrotu z tytułu tych czynności w dokumentacji prowadzonej dla potrzeb tego podatku i deklaracjach VAT. Doskonałą ilustracją problemów z prawidłowym ustaleniem statusu gminy dla celów VAT jest kwalifikowanie w tym aspekcie opłat pobieranych przez gminę, m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej – ustawa o VAT) nie uznaje się za podatnika organów władzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź