Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

2 stycznia 2012

Opodatkowanie aportu inwestycji przez Gminę

171

Gmina powołała spółkę, która ma realizować zadania gminy. W styczniu planuje przekazać tej spółce aportem inwestycję, która wykonywana była w ramach zadań własnych gminy. Czy aport ten należy opodatkować, a jeżeli tak - jak ustalić podstawę opodatkowania? Czy spółka otrzymująca aport zobowiązana jest do zapłaty gminie równowartości kwoty podatku?

ODPOWIEDŹ

Inwestycja, która jest przekazywana aportem, była wykonywana w ramach zadań własnych gminy. Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że czynności wykonywane przez gminy w ramach zadań własnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast wniesienie aportu przez gminę nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania tylko dlatego, że inwestycja wykonywana była w ramach zadań własnych gminy. Wynika to z faktu, że inwestycja ta jest przekazywana aportem. Aport jest czynnością cywilnoprawną, a te zostały wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania.

Gmina wnosząc inwestycję aportem, powinna czynność tę opodatkować, wystawiając w tym celu fakturę VAT.

Ustalenie podstawy opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 sierpnia 2009 r., nr ILPP2/443-628/09-6/GZ, uznał, że ponieważ przy aportach nie jest określona cena towaru (usługi), to ustalając podstawę opodatkowania aportu należy kierować się regulacjami zawartymi w art. 29 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Powołany przepis stanowi mówi, że w przypadku wykonywania odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 lipca 2009 r., nr IPPP3/443-475/09-2/MM.

W sytuacji opisanej w pytaniu za podstawę opodatkowania można przyjąć wartość netto poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na inwestycję...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę