Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

2 stycznia 2012

Opodatkowanie aportu inwestycji przez Gminę

194

Gmina powołała spółkę, która ma realizować zadania gminy. W styczniu planuje przekazać tej spółce aportem inwestycję, która wykonywana była w ramach zadań własnych gminy. Czy aport ten należy opodatkować, a jeżeli tak - jak ustalić podstawę opodatkowania? Czy spółka otrzymująca aport zobowiązana jest do zapłaty gminie równowartości kwoty podatku?

ODPOWIEDŹ

Inwestycja, która jest przekazywana aportem, była wykonywana w ramach zadań własnych gminy. Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź