Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 stycznia 2012

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Starostwo Powiatowe

189

Wykonywane przez Starostwo Powiatowe czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz kart wędkarskich nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności te powinny zostać udokumentowane rachunkiem, jeżeli usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/443-523/11-3/BM z 24 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Powiat, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym. Swoje zadania wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej - Starostwa Powiatowego.

W Starostwie są wykonywane niżej opisane czynności:

  • w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa czynności dotyczące wydawania praw jazdy, kart po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź