Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 grudnia 2012

Opodatkowanie dobrowolnych wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji

141

Dobrowolne wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji wykonania instalacji solarnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 października 2012 roku nr IPTPP2/443-636/12-7/JN.  

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W bieżącym roku wraz z partnerskimi gminami zamierza złożyć wniosek na realizację inwestycji, polegającej na wykonaniu na rzecz osób fizycznych instalacji solarnych do podgrzewania wody. Inwestycja będzie polegała na zakupie i montażu kolektorów słonecznych w obiektach budowlanych, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkalnym. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 15% wartości zamontowania kolektorów słonecznych poniesie mieszkaniec Gminy – właściciel nieruchomości. Poszczególni mieszkańcy będą korzystać z zamontowanych na ich budynkach kolektorów słonecznych na podstawie umowy użyczenia zawartej między Gminą a osobą fizyczną.

Kolektory słoneczne będą zainstalowane na dachu budynków i poprzez system mocowania będą z tym budynkiem związane. Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanej. Właścicielem instalacji solarnych w okresie trwania projektu będzie Gmina.

Ponadto Gmina wskazała, że zamierza przekazać mienie na rzecz mieszkańców, dla których instalowane będą kolektory słoneczne, po zakończeniu „okresu trwałości projektu”, tj. po minimum 5 latach. Dobrowolne wpłaty mieszkańców nie będą zaliczone na poczet inwestycji montowania kolektorów słonecznych. Gmina nie uzależnia montażu instalacji solarnej od dokonywanych wpłat mieszkańców. Z tytułu dokonania dobrowolnych wpłat przez mieszkańców na rzecz Gminy, mieszkańcom nie będzie przysługiwało ekwiwalentne świadczenie. Dobrowolne wpłaty mieszkańców będą przeznaczone na zmniejszenie kosztów realizowanej inwestycji, tj. dokumentacji projektowej, studium wykonalności, nadzoru inwestorskiego, sporządzania wniosku o płatność.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę