Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

9 września 2011

Opodatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę

246

Gmina z tytułu rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej nie jest podatnikiem VAT. Wobec tego wszelkie rozliczenia dotyczące otrzymanych dotacji takie jak otrzymanie dotacji, zwrot nienależycie wykorzystanej dotacji, wypłaty zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi pozostają poza systemem rozliczeń podatku VAT Gminy.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 2011 roku numer IPPP3/443-399/11-4/JF.

Sytuacja podatnika

Gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT, udziela pomocy finansowej w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc ta udzielana jest przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznawanie i wypłata zasiłków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

Osoby uprawnione są obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź