Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 maja 2011

Opodatkowanie działalności marketingowej po 1 kwietnia 2011 roku

216

Od 1 kwietnia 2011 roku weszły w życie długo zapowiadane i bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów. Zmiany te będą z pewnością miały znaczący wpływ na prowadzone przez firmy akcje marketingowe poprzez zwiększenie kosztów takich akcji. Poniżej przybliżamy zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów obowiązujące po ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazujemy, jak te zmiany wpłyną na najczęściej stosowane przez przedsiębiorców działania marketingowe.

Ewolucja przepisów dotyczących nieodpłatnych wydań towarów

Kwestię opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów reguluje art. 7 ust. 2 -7 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje kiedy nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika należy traktować jak odpłatną dostawę towarów, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W historii ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 przepis ten zmieniał się trzykrotnie w sposób, który znacząco wpływał na ogólną zasadę opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów:

• w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 do 31 maja 2005

Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT brzmiały w sposób następujący:

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt.1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (…) jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Tak sformułowany przepis stał się przedmiotem licznych wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, bowiem przedsiębiorcy chcieli go czytać wprost i nie opodatkowywać nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Organy podatkowe uparcie twierdziły jednak, że wydania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu, kierując się wykładnią celowościową przepisów i uzasadniając swoje twierdzenie tym, że gdyby ustawodawca nie chciał opodatkowywać nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsięb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź