Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

19 września 2012

Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę

188

Wspólnota dokonując odsprzedaży „mediów” na rzecz właścicieli lokali dotyczących poszczególnych lokali użytkowych oraz wynajmując powierzchnie wspólne, a także ściany pod reklamę, działa w charakterze podatnika, tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Natomiast uiszczane przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów związanych z nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy nie są objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-429/12-6/KW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą lokale użytkowe wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciele lokali są zobowiązani uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki pokrywając bieżące opłaty na utrzymanie części wspólnych, fundusz remontowy oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych). Wspólnota mieszkaniowa występuje więc w dwóch rolach - realizacji wsp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź