Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

2 lipca 2012

Opodatkowanie międzynarodowej wycieczki promowej

208

Moja firma zamierza zorganizować i sfinansować pracownikom imprezę integracyjną - wycieczkę promową z Gdyni do portu w Szwecji i z powrotem. Usługę będzie świadczył zagraniczny operator promowy. Kto i w jaki sposób powinien opodatkować te usługę? Czy sposób opodatkowania zmieni się, jeżeli wycieczka zostanie sfinansowana z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.28f ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług ( UPTiU), miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Przepis ten ma zastosowanie zarówno wtedy, gdy nabywcą usługi jest podatnik jak również wówczas, gdy nabywcą usługi jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem.

Przepisy określające miejsce świadczenia usług przewozu pasażerów zostały jeszcze bardziej uszczegółowione poprzez zapis zawarty w §4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku świadczenia środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Z treści przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku usług spełniających definicję transportu międzynarodowego osób występuje inne niż przewidziane w art. 28f UPTiU miejsce świadczenia usług, pod warunkiem, że są one świadczone za pomocą środka transportu morskiego lub lotniczego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy transport międzynarodowy osób odbywa się koleją, to miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28f UPTiU.

Definicję usług transportu międzynarodowego osób zawiera art.83 ust.3 pkt 2 UPTiU, zgodnie z którym przez usługi transportu międzynarodowego osób rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę