Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG , TRANSPORT

2 lipca 2012

Opodatkowanie międzynarodowej wycieczki promowej

238

Moja firma zamierza zorganizować i sfinansować pracownikom imprezę integracyjną - wycieczkę promową z Gdyni do portu w Szwecji i z powrotem. Usługę będzie świadczył zagraniczny operator promowy. Kto i w jaki sposób powinien opodatkować te usługę? Czy sposób opodatkowania zmieni się, jeżeli wycieczka zostanie sfinansowana z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.28f ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług ( UPTiU), miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Przepis ten ma zastosowanie zarówno wtedy, gdy nabywcą usługi jest podatnik jak również wówczas, gdy nabywcą usługi jest oso...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź