Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

28 września 2012

Opodatkowanie napraw gwarancyjnych świadczonych przez czeskiego kontrahenta

168

Nasza firma sprzedaje urządzenia do Czech. Zamierzamy nawiązać współpracę z czeską firmą, która będzie dokonywała ewentualnych napraw gwarancyjnych urządzeń u czeskich użytkowników. Czy taka współpraca podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, współpraca Państwa firmy z czeskim kontrahentem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako import usług.

UZASADNIENIE

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z usługami serwisowymi, które należy zakwalifikować do usług na rzeczowym majątku ruchomym. Nabycie tych usług przez Państwa firmę należy potraktować jako import usług, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. Usługi te w przypadku świadczenia na rzecz podatników, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w oparciu o zasadę ogólną określenia miejsca opodatkowania, wyrażoną w art. 28b ustawy o VAT, wg której za miejsce świadczenia usługi uznaje się kraj, w którym siedzibę działalności gospodarczej posiada usługobiorca. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT następuje wówczas przerzucenie obowiązku naliczenia podatku VAT ze sprzedawcy usługi na nabywcę. Oznacza to, że jeśli nabywcą usługi jest polski przedsiębiorca tj. Państwa firma, to są Państwo zobowiązany do opodatkowania tej usługi w Polsce, według stawek właściwych dla danej usługi w kraju.

Obowiązek podatkowy w przypadku importu przedmiotowych usług, zgodnie z art.19 ust.19a powstaje z chwilą wykonania usługi. Gdyby usługa była świadczona w sposób ciągły i w związku z tym świadczeniem ustalilibyście Państwo z kontrahentem płatności za dany okres (np. w systemie miesięcznym), obowiązek podatkowy powstałby z upływem każdego okresu, do którego odnosiłyby się płatności (np. z upływem każdego miesiąca). Dla usług, któ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę