Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Opodatkowanie odsetek od sprzedaży mieszkań na raty przez gminę

186

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2011 roku (nr ILPP2/443-910/11-2/MR).

Sytuacja podatnika

Gmina sprzedaje stare lokale mieszkalne na podstawie aktu notarialnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Mieszkania te nie są modernizowane i nie ponoszono wydatków na ich ulepszenie, w związku z tym mieszkania te sprzedawane będą ze stawką zwolnioną.

Nabywający mieszkanie ma możliwość wykupu na raty – pierwsza wpłata wynosi 15% wartości mieszkania, natomiast pozostała część kwoty zostaje rozłożona na 10 lat z wpisem do hipoteki. Rozłożona na raty część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Zdaniem Gminy charakter usługi głównej decyduje o zastosowaniu stawki zwolnionej, która jest niezbędna do wykonania tego świadczenia, a więc do wykonania usługi podstawowej. Gmina zadała pytanie czy prawidłowe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę