Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

1 lutego 2013

Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na prowadzeniu zajęć jogi

150

Usługi polegające na prowadzeniu zajęć jogi są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.

Takie stanowisko zawarł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP1/443-928/12-2/PR z dnia 5 listopada 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z organizacją i prowadzeniem kursów jogi. W tym celu wynajmuje lokal użytkowy (studio) i dostosowuje go do potrzeb i specyfiki prowadzonych ćwiczeń. Ćwiczenia jogi są formą wypoczynku, a także rozrywki. Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów jogi. Uczestnicy kursów wykupują miesięczne karnety (wejściówki) na zajęcia. Tylko osoby z wykupionym karnetem mogą przebywać w studio i brać udział w zajęciach.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w/w usługi można opodatkować preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w obniżonej wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, wymienione zostały, bez względu na symbol PKWiU „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z powyższych przepisów wynika, iż od dnia 1 stycznia 2011 roku stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu. W przypadku usług wymienionych w poz. 186 załącznika nr 3 do ww. ustawy ustawodawca nie powołał symboli statystycznych, a zatem usługi te nie powinny być identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Zatem, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ww. ustawy, opodatkowaniu stawką 8% podlegają „pozostałe usługi związane z rekreacją” lecz wyłącznie w zakresie wstępu.

W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy zauważył, że pojęcie wstępu nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Jednakże rozumiane jak „prawo wejścia” wiąże się zazwyczaj z nabyciem biletu, karnetu itp. uprawniającego do wejścia do danego obiektu lub na daną imprezę, a nie gdy bezpośrednim celem jest sam udział (uczestniczenie) w zajęciach. W sytuacji gdy opłata w formie karne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę