Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pośrednictwo usług hotelarskich (zdobywanie klientów) świadczone przez firmę holenderską dla firmy polskiej należy wykazać w deklaracji VAT-7 na zasadach ogólnych wg art. 28b ustawy czy wg art. 28e ustawy?

ODPOWIEDŹ

Zakładam, że usługi świadczone przez firmę holenderską (mające na celu zdobywanie klientów), polegają między innymi na pośredniczeniu w rezerwacji miejsc hotelowych lub w sprzedaży usług zakwaterowania w hotelach. Określenie miejsca świadczenia dla tego typu usług budziło jeszcze do niedawna pewne wątpliwości, a mianowicie:

- czy usługi te należy traktować jako związane z nieruchomościami, dla których zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejsce świadczenia znajduje się w miejscu położenia nieruchomości?,

- czy może jednak miejsce świadczenia tych usług należy określić na podstawie reguły ogólnej określonej w art. 28b UPTiU, w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy lub w jego miejscu stałego prowadzenia działalności gospodarczej?

Stanowiska organów podatkowych w tej kwestii nie były jednomyślne. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 marca 2010 roku o sygn. IPPP1/443- 1309/09-2/IG stwierdził, że miejsce świadczenia usług pośrednictwa w rezerwacji noclegów określane jest na podstawie art. 28b UPTiU.

Z kolei w interpretacji z dnia 13 lipca 2010 roku, sygnatura IPPP3/443-370/10-2/MPe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że usługi pośrednictwa w rezerwacji noclegów należy zaliczyć do usług związanych z nieruchomościami, które zgodnie z art. 28e UPTiU należy opodatkować w kraju położenia nieruchomości.

Powyższe rozbieżności zostały rozwiane po wprowadzeniu regulacji prawnej zawartej w art.31 obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 roku rozporządzenia wykonawczego Rady Nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W myśl powyższego przepisu, usługi świadczone przez pośredników, którzy działają w imieniu i na rzecz innych osób, polegające na pośrednictwie w świadczeniu usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnej funkcji są objęte zakresem stosowania:

a) art. 44 dyrektywy 2006/112/WE, jeśli usługobi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę