Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 grudnia 2012

Opodatkowanie przekazania pracownikom kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych

173

Przekazanie pracownikom przez zakład pracy kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2012 roku, sygn. akt I FSK 1895/11.  

Sytuacja podatnika

Skarżącym w sprawie był podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie sposobu dokumentowania wpłat otrzymanych od pracowników tytułem zwrotu kosztów nabytych Kart Multisport. Wskazano, że strona jest spółką akcyjną z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Podatnik otrzymuje jedną fakturę VAT w mie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź