Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

1 lutego 2013

Opodatkowanie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej przez Gminę

264

Czynność przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej przez Gminę w ramach odszkodowania za przejęty grunt podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%, a podstawą opodatkowania jest kwota odszkodowania pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź