Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OCHRONA ZDROWIA

2 lipca 2012

Opodatkowanie refundacji leków przez NFZ

239

Nasz punkt apteczny przekształcamy w aptekę i podpisujemy umowę z NFZ o refundację leków. Jak należy ewidencjonować taką sprzedaż na kasie – całą wartość sprzedawanych leków w momencie sprzedaży czy tylko należność otrzymaną od klienta? Czy refundacja podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, refundacja podlega opodatkowaniu VAT. W kasie rejestrującej powinniście Państwo zaewidencjonować jedynie należność otrzymaną od klienta.

UZASADNIENIE

W przedstawionej przez Państwa sytuacji zastosowanie znajdzie art. 29 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Natomiast przez obrót należy rozumieć kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna z tytułu sprzedaży obejmuje całą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź