Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

19 listopada 2012

Opodatkowanie samochodu wycofanego z majątku firmy

162

Przekazanie samochodu na cele osobiste będzie opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 września 2012 roku nr ITPP2/443-851b/12/AP.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się do organu podatkowego Wnioskodawca, który w styczniu 2010 roku nabył na potrzeby prowadzonej działalności samochód ciężarowy (z kratką), wprowadzając do ewidencji środków trwałych. Od powyższego zakupu Wnioskodawca odliczył podatek naliczony w całości. W styczniu 2011 roku Wnioskodawca dokonał zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy nie dokonując korekty odliczonego podatku VAT. Wnioskodawca planuje wycofać samochód z ewidencji majątku firmowego i przekazać członkowi rodziny.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jak naliczyć VAT w przypadku wycofania samochodu osobowego z majątku firmy i przekazania dla członka rodziny.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy przepisów podatkowych organ podatkowy uznał, że przekazanie w formie darowizny przedmiotowego samochodu, stanowiącego majątek firmy, na rzecz żony lub jej wnuka, będzie stanowiło czynność przekazania na cele osobiste, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu. Jednocześnie organ podatkowy wskazał, iż czynność ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, z uwagi na to, że – mimo, iż przedmi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę