Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 marca 2019

Opodatkowanie sprzedaży działki przez rolnika będącego podatnikiem

0 531

Dostawa działki, która wykorzystywana była w prowadzonej działalności gospodarczej (gospodarstwie rolnym), w związku z którą sprzedający był/jest czynnym podatnikiem VAT, podlega opodatkowaniu wg 23% stawki VAT. Sprzedaż tej działki nie korzysta ze zwolnienia od podatku dla terenów niezabudowanych innych niż budowlane, bowiem teren tej działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że jest to teren przeznaczony pod zabudowę. Nie można także zastosować zwolnienia dla dostawy towarów używanych do działalności zwolnionej, ponieważ działka wykorzystywana była w działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź