Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Opodatkowanie sprzedaży posiłków przez jednostkę wojskową

172

Sprzedaż przez jednostkę wojskową posiłków żołnierzom, pracownikom cywilnym bądź osobom z zewnątrz, opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku (nr IPPP1-443-575/11-4/EK).

Sytuacja podatnika

Jednostka Wojskowa w ramach swojej działalności zajmuje się m. in. produkcją, a następnie sprzedażą posiłków. Posiłki sprzedawane są przez stołówkę o charakterze zamkniętym. Stołówka jest obiektem żywienia znajdującym się w strukturach organizacyjnych jednostki, tzn. stołówka nie jest odrębną osobą prawną. Posiłki sprzedawane są dwóm grupom konsumentów;

• żołnierzom i pracownikom wojska (PKWiU 84.22.1- ,,Usługi w dziedzinie obrony narodowej”);

• pozostałym osobom („z zewnątrz”) (PKWiU 56.29.20.0 - ,,Usługi stołówkowe”).

Posiłki sprzedawane są po kosztach zakupu środków spożywczych powiększonym o koszty ich wytworzenia, a także 50% narzut. Jednostka zadała pytanie czy w opisywanym przypadku zastosowanie powinno mieć zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Uzasadnienie Izby Skarb...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę