Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 października 2012

Opodatkowanie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej

311

Sprzedaż posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej, finansowanych przez MOPS (GOPS) oraz Dom Dziecka, na rzecz własnych uczniów oraz uczniów innych szkół, podlega zwolnieniu, natomiast usługi gastronomiczne świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź