Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

5 września 2011

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego

184

Firma jednoosobowa, podatnik VAT w lipcu tego roku zakupił samochód osobowy w celu dalszej odsprzedaży. Przy zakupie nie odliczono VAT, bo samochód był zwolniony jako towar używany. Czy dobrze myślę, że przy sprzedaży trzeba naliczyć VAT (23%), bez względu na to czy będzie ona dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej czy dla osoby prawnej?

ODPOWIEDŹ

Generalnie sprzedaż samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, która aktualnie wynosi 23%. W szczególnych sytuacjach, podatnikowi dokonującemu sprzedaży samochodu osobowego przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Po pierwsze, na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 UPTiU).

Po drugie, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę