Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 maja 2011

Opodatkowanie sprzedaży złomu po 1 kwietnia 2011 roku

0 1162

Prowadzę firmę, która zajmuje się między innymi sprzedażą złomu. Wiem, że od 1 kwietnia 2011 roku weszły w życie zmiany odnośnie sprzedaży złomu, zgodnie z którymi podatek VAT nalicza nabywca. Jak powinna zostać opodatkowana sprzedaż na rzecz nabywcy, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT?

ODPOWIEDŹ

W przypadku sprzedaży złomu na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dostawca powinien opodatkować dostawę i wykazać VAT na fakturze dokumentującej sprzedaż.  

UZASADNIENIE

Od 1 kwietnia 2011 roku wszedł w życie przepis art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienia podmiotowego, ze względu na nieprzekroczenie odpowiedniego poziomu sprzedaży), a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwolnieniem dla dostawy towarów używanych). Zgodnie z tym przepisem, a także przepisami z nim powiązanymi, podatnik dokonujący sprzedaży złomu powinien wystawić na rzecz nabywcy fakturę nie zawierającą podatku VAT, a odbiorca w fakturze wewnętrznej powinien naliczyć VAT należny od takiej dostawy oraz wykazać go we właściwej deklaracji VAT-7. Jednocześnie, podatek należny z takiej transakcji staje się u odbiorcy podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Jest to mechanizm bardzo pod...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.