Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 marca 2011

Opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikom na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych

203

Przychód pracownika z opłacanych przez pracodawcę kursów językowych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne w pracy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 roku (nr IPPB4/415-826/10-4/JK).

Sytuacja Podatnika

Działalność gospodarcza Podatnika wiąże się z koniecznością utrzymywania stałych kontaktów handlowych z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP, uczestni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź