Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

4 listopada 2012

Opodatkowanie usług hotelowych i gastronomicznych nabytych w innym kraju

143

W czasie podróży służbowej do Austrii otrzymałem fakturę za usługę hotelową i gastronomiczną z naliczonym VAT. Czy hotel postąpił prawidłowo opodatkowując usługę? Jak powinienem ująć w deklaracji VAT fakturę? Czy mogę odliczyć podatek z faktury za hotel?

ODPOWIEDŹ

W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia VAT podstawowe znaczenie ma określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 44 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług) miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W przepisach szczególnych Dyrektywy określono dla niektórych czynności odstępstwo od ogólnej zasady. Zgodnie z art.47 Dyrektywy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość. Również zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym m. in. usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, jest miejsce położenia nieruchomości. Podobnie jest w przypadku usług restauracyjnych i cateringowych dla których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane (art.55 Dyrektywy oraz art.28i ustawy o VAT).

W związku z powyższym hotel prawidłowo postąpił opodatkowując wyświadczoną dla Pana usługę hotelową w miejscu położenia hotelu oraz usługę gastronomiczną w miejscu jej faktycznego wykonania tj. w Austrii. Ponieważ usługi te podlegają opodatkowaniu w Austrii nie stanowią importu usług. Żeby bowiem można było mówić o imporcie usług miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę