Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

30 stycznia 2012

Opodatkowanie usług transportu osób

156

Mam zamiar nawiązać współpracę z niemiecką spółką, na zlecenie której będę świadczył usługi transportu osób z Polski do atrakcyjnych turystycznie krajów w Unii Europejskiej i poza nią. Jak powinienem opodatkować te usługi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią Art.28f ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa i się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Należy dodać, że usługi transportu pasażerskiego obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Przy ustalaniu miejsca świadczenia (opodatkowania) usług transportu pasażerów nie ma znaczenia, czy nabywcą takiej usługi jest podatnik (przedsiębiorca), czy też konsument (osoba fizyczna nie będąca podatnikiem). Na usługodawcy spoczywa konieczność podzielenia ceny całej usługi (przy zastosowaniu klucza kilometrowego) i ustalenie podstawy opodatkowania stosownie do przebytych odległości w poszczególnych państwach, przez które odbywał się transport.

Transport pasażerów przebiegający przez terytorium Polski, oznaczony symbolem PKWiU 49.39 „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% (poz.157 załącznika nr 3 do UPTiU). Transport przebiegający przez terytorium innych państw, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, natomiast powinien zostać rozliczony na podstawie przepisów obowiązujących w tych krajach.

Przykład 1

Polski podatnik na zlecenie podatnika z Niemiec świadczy usługę transportu osób ze Szczecina do Paryża. Transport będzie przebiegał przez Polskę, Niemcy, Belgię i Francję. Cała trasa wynosi 1.220 km, a wartość usługi wynosi 10.000 zł .

Odcinki przejechane w poszczególnych państwach są następujące:

Kraj

Ilość km

Udział %

Wartość netto

Stawka podatku

Podatek VAT

Polska

20

1,64

164

8%

13,12

Niemcy

770

63,11

6.311

NP

Belgia

170

13,93

1.393

NP

Francja

260

21,32

2.132

NP

Razem

1.220

100

10.000

NP

13,12

 

Trasę przejechaną na terenie Polski opodatkowano 8% stawką podatku VAT. Pozostałe, przebyte odcinki nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce (NP). Usługi nie podlegające opodatkowaniu (NP) na podstawie art.28f UPTiU wykazuje się w pozycji 21 deklaracji VAT-7, natomiast nie ujmuje się ich w informacji podsumowującej VAT-UE. Odcinek przebyty na terenie Niemiec zostanie rozliczony przez nabywcę usługi (podatnika niemieckiego) na zasadzie reverse charge. Na po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę