Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

2 listopada 2011

Opodatkowanie VAT dostawy okien z montażem na terenie UE

226

Spółka z o.o. jest producentem okien z PCV, które sprzedaje zarówno z montażem jaki i bez. W październiku spółka podpisała umowę z podatnikiem z Niemiec na dostawę okien wraz z montażem w obiekcie budowlanym położonym na terenie Niemiec. Jak prawidłowo w świetle ustawy o VAT potraktować tą transakcję; jako WDT i osobno opodatkować usługę montażu, czy może całość potraktować jako usługę? Dodaję, że zarówno nasza firma jak i podatnik niemiecki są zarejestrowani na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych jako podatnicy VAT-UE.

ODPOWIEDŹ

Dostawa towarów przemieszczanych z jednego kraju UE na terytorium innego kraju członkowskiego, co do zasady stanowi transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwaną w skrócie WDT. Istnieją jednak nieliczne odstępstwa od tej zasady, a jednym z nich jest dostawa towarów wraz z montażem.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejscem dostawy towarów w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. 

Z treści powyższego przepisu wynika, że miejscem dostawy okien jest terytorium Niemiec. W związku z tym, Państwa spółka nie może operacji dostawy okien wraz z ich montażem potraktować jako WDT.

Transakcję tę należy potraktować jako sprzedaż usługi na rzecz podatnika z Niemie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę