Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

28 lutego 2011

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wydania bannerów i flag reklamowych

186

Co jakiś czas zakupujemy bannery i flagi z logo naszej firmy, które są następnie nieodpłatnie przekazywane współpracującym z nami firmom handlowym, w celu wywieszenia w widocznym miejscu. Czy takie przekazanie podlega opodatkowaniu VAT?

Nie, nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy jednak mieć na uwadze planowaną zmianę przepisów w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług przez odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Powyższy przepis przez długi czas był przedmiotem sporu między podatnikami, którzy uważali, że regulację należy czytać dosłownie i w związku z tym nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT, a organami podatkowymi, które takie przekazania kazały opodatkowywać. Ostatecznie zaistniały spór zakończył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 23 marca 2009 roku o sygnaturze I FSP 6/08, w którym orzeczono, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 roku przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów. Obecnie w wyda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę