Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

10 kwietnia 2012

Opodatkowanie VAT remontu i budowy ZOZ

197

Budowa nowej części oraz remont (termomodernizacja) istniejącego budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego, w całości podlega opodatkowaniu VAT stawką 8%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr PPP1-443-1102/11-2/BS z dnia 14 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Sp. z o. o. będąca właścicielem i podmiotem prowadzącym zakład opiekuńczo-leczniczy realizuje budowę nowej części istniejącego budynku oraz remont (termomodernizację) istniejącego budynku. Zarówno w nowobudowanej części jak też w istniejącym budynku dla którego jest wykonywana modernizacja i termomodernizacja przedmiotem działalności jest stacjonarna całodobowa (z zakwaterowaniem) opieka medyczna (lekarska i pielęgniarska) oraz pielęgnacyjna nad pacjentami leżącymi, bez zdolności do wykonywania czynności w zakresie podstawowych czynności samoobsługi (przemieszczanie się, żywienie, toaleta).Czynności podejmowane w jednostce mają za zadanie zapewnienie pacjentom realizację podstawowych czynności życiowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Finansowanie powyższych usług odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w części ze świadczeń emerytalnych lub rentowych pacjentów. Istniejący budynek, jak również nowobudowana część mieści się w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126 w klasie 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”. Powyższa klasyfikacja została potwierdzona przez Urząd Statystyczny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  • Czy przy modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku oraz przy budowie nowego zakładu opiekuńczo - leczniczego (wykonanie stanu surowego, wykończenia, wykonania instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania modernizacji kotłowni, termomodernizacji) jest prawidłowe zastosowanie stawki VAT w wysokości 8%...

  • Czy istniejący budynek łącznie z nowodobudowanym można zaliczyć w całości do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym... Czy w prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę