Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

1 stycznia 2013

Opodatkowanie VAT sprzedaży towarów przed zakończeniem procedury tranzytu

177

Transakcja wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty Europejskiej do portu i ich sprzedaż kontrahentowi spoza Wspólnoty Europejskiej przed zakończeniem procedury tranzytu oraz wprowadzeniem towarów na polski skład celny i dokonaniem ich ostatecznej odprawy celnej, a tym samym przed wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium RP, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-386/10/12-S/ISN z 9 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka nabywa towary od dostawcy z Chin i następnie transportuje te towary do portu morskiego w G. W G. nie następuje ostateczna odprawa celna tych towarów umożliwiająca ich wprowadzenie do obrotu na terytorium RP, tylko ich przekaz celny (tranzyt zewnętrzny) do J. Zainteresowany nie występuje ze zgłoszeniem towarów do obrotu, które są objęte procedurą tranzytu zewnętrznego. W czasie tranzytu towarów z G. do J., Spółka sprzedaje te towary kontrahentowi spoza Wspólnoty Europejskiej (tj. kontrahentowi z Ukrainy), który następnie wprowadza powyższe towary do składu celnego w J., jako ich nowy właściciel. Tym samym, sprzedaż towarów przez Wnioskodawcę kontrahentowi ukraińskiemu następuje przed zakończeniem procedury tranzytu oraz przed wprowadzeniem towarów do polskiego składu celnego i dokonaniem ich ostatecznej odprawy celnej, czyli przed wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium RP.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 201 ust. 1 pkt a i b Wspólnotowego Kodeksu Celnego, dług celny w przywozie powstaje w wyniku dopuszczenia do obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym lub objęcia takiego towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

Z przepisu art. 19 ust. 9 ustawy, wynika że obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje dopiero z chwilą powstania długu celnego. Dług celny z kolei, na mocy cyt. powyżej art. 201 WKC, powstaje na skutek dopuszczenia do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym oraz objęcia towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym, procedurą odprawy czasowej, z częściowym zwolnieniem od cła. Tym samym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, a zatem z chwilą dokonania odprawy celnej w Polsce, której Spółka w przedmiotowej sprawie nie dokonuje.

Zapis powyższy jest analogicznym przepisem do regulacji zawartej w art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę