Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI

31 lipca 2012

Opodatkowanie VAT wykonania projektów domów dla niemieckiej firmy

142

Prowadzę działalność gospodarczą jako architekt i na zlecenie niemieckiej firmy robię projekty domów, które potem klienci tej firmy mogą od niej zakupić. Czy muszę się rejestrować w Niemczech w związku ze świadczonymi usługami? Kto powinien opodatkować tę usługę: ja czy niemiecki kontrahent?

ODPOWIEDŹ

W przypadku świadczenia usług dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług podstawowe znaczenie ma określenie miejsca świadczenia danej usługi. Aby prawidłowo określić miejsce świadczenia konieczna jest prawidłowa identyfikacja statusu kontrahenta.

Podatnikami dla celów określenia miejsca świadczenia usług są, zgodnie z art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust.2 tej ustawy (lub działalność odpowiadającą tej działalności) oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu powyższej definicji, ale zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

W sytuacji świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem świadczenia usług jest, co do zasady, miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (gdy usługi świadczone są dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika innego niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu) – art. 28b ustawy o VAT.

W sytuacji natomiast świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, miejscem świadczenia usług jest, co do zasady, miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej - art. 28c ustawy.

Jednym z wyjątków od w/w zasad ogólnych jest zasada ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Pod pojęciem usług związanych z nieruchomościami należy rozumieć m.in.:

• usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,

• usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi,

• usługi użytkowania i używania nieruchomości (np. najmu czy dzierżawy),

• usługi przygotowywania i koordy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę