Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 stycznia 2012

Opodatkowanie VAT wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

358

Otrzymana przez Gminę kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, w sytuacji gdy jest jedyną kwotą należną Gminie z tego tytułu, powinna być uznana za kwotę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług. Momentem dokonania dostawy towaru jest dzień, w którym uprawomocniła się decyzją ustalająca odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź