Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 lipca 2012

Opodatkowanie wydawnictwa utworzonego przez uczelnie

193

Rozliczenia między uczelniami z tytułu prowadzenia utworzonej na podstawie porozumienia jednostki wspólnej – wydawnictwa – nie muszą podlegać opodatkowaniu VAT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 562/11 z 29 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Trzy uczelnie zawarły umowę o utworzenie Wydawnictwa, będącego jednostką wspólną, której zadaniem było wspólne wydawanie publikacji przez zainteresowane uczelnie. Podstawą utworzenia jednostki wspólnej był art.31 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Istotą jednostki wspólnej była realizacja wspólnego celu związanego z działalnością statutową uczelni przy solidarnej odpowiedzialności uczelni tworzącej taką jednostkę. W pozostałym zakresie uczelnie były zupełnie niezależne. Do takiej jednostki wspólnej nie stosuje się przepisów o spółce cywilnej ani też o spółkach handlowych.

Warunki lokalowe do funkcjonowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź