Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyjechałem w kilkudniową podróż służbową do Hiszpanii. Na lotnisku w Madrycie wypożyczyłem samochód i, pomimo, że podałem dane firmy i numer VAT-UE, otrzymałem fakturę z naliczonym VAT. Czy firma wynajmująca samochód postąpiła prawidłowo obciążając mnie hiszpańskim podatkiem?

ODPOWIEDŹ

Tak, firma wynajmująca samochód zrobiła prawidłowo obciążając Pana podatkiem.  

UZASADNIENIE

Usługa najmu samochodu może być opodatkowana w państwie, w którym faktycznie doszło do wynajmu samochodu lub w siedzibie usługobiorcy w zależności od tego jak długo trwał najem samochodu.

Zgodnie z art.28j. ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni. Przepisy art.28j dotyczą zarówno podatników jak i osób nie będących podatnikami.

Jak wynika z powyższych przepisów, o miejscu świadczenia (opodatkowania) usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu decydują dwa czynniki, a mianowicie:

• okres, na jaki są wynajmowane środki transportu,

• miejsce, gdzie są one faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

Zgodnie z art.40 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej miejscem, w którym środek transportu jest faktycznie oddany do dyspozycji najemcy jest miejsce, w którym najemca lub osoba trzecia działająca w jego imieniu przejmuje nad nim fizyczne posiadanie.

W sytuacji, gdy okres najmu środków transportu jest dłuższy niż 30 dni, art. 28j UPTiU nie będzie miał zastosowania. W przypadku wypożyczenia samochodu na okres dłuższy niż 30 dni stosuje się...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę