Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , TRANSPORT , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

28 lutego 2012

Organizacja odpłatnej wycieczki przez Gminę

208

Odpłatne wycieczki organizowane przez Gminę podlegają opodatkowaniu VAT stawką podstawową, wg szczególnej procedury VAT-marża, bez prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług stanowiących składniki świadczonej usługi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-729/11-4/MW z dnia 9 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy, organizuje wycieczki (wczasy) na terytorium Polski. Gmina nabywa w tym celu poszczególne towary i usługi składające się na wycieczkę (np. usługi noclegowe, przejazd, bilety wstępu na „atrakcje”, wyżywienie, itp.) od różnych podmiotów, otrzymując z tego tytułu faktury VAT z wykazanym VAT naliczonym.

Za uczestnictwo dzieci w wycieczkach Gmina pobiera od ich rodziców wynagrodzenie. Niemniej jednak wynagrodzenie to jest zazwyczaj niższe niż wydatki poniesione na organizację wycieczki (Gmina realizuje ujemną marże). W związku z powyższym Gmina zadała następujące pytania:

• Czy odpłatne zorganizowanie wycieczki przez Gminę za wynagrodzeniem powinno podlegać opodatkowaniu VAT?

• Czy odpłatne zorganizowanie wycieczki przez Gminę powinno podlegać opodatkowaniu na zasadzie VAT marża?

• Jaka stawka powinna być zastosowana dla usług organizacji wycieczki przez Gminę?

• Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zorganizowanie wycieczki (z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych)?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Gminy, że organizacja odpłatnej wycieczki podlega opodatkowaniu VAT. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Gmina wykonuje swe czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, występuje ona w roli podatnika VAT. Mając na uwadze, że w przypadku odpłatnego zorganizowania wycieczki dla dzieci działanie Gminy będzie podobne do działania przedsiębiorcy, w tym zakresie powinna być uznana za podatnika VAT. W konsekwencji, jako że Gmina będzie wykonywać usługę organizacji wycieczki i w tym zakresie występować jako podatnik VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Odnośnie zasadności opodatkowania przedmiotowej usługi z zastosowaniem przewidzianej w art.119 ustawy o VAT szczególnej procedury przy świadczeniu usług turystyki, polegającej na tym, że za podstawę opodatkowania uznaje się kwotę marży pomniejszoną o kwotę należnego podatku, Dyrektor Izby Skarbowej przypo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę