Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

31 lipca 2012

Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników Nadleśnictwa

175

Organizacja spotkania motywacyjno – integracyjnego dla własnych pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2012 roku numer IPTPP1/443-184/12-3/MS.

Sytuacja podatnika

Nadleśnictwo zamierza zorganizować spotkanie integracyjne, którego uczestnikami będą zarówno pracownicy Nadleśnictwa jak również pracownicy innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Spotkanie będzie miało charakter motywacyjno – integracyjny, a jego celem będzie zintegrowanie pracowników Nadleśnictwa, a także poznanie i nawiązanie więzi z kolegami wykonującymi te same obowiązki w innych jednostkach organizacyjnych PGL LP. Wymiana doświadczeń zawodowych, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków przełoży się na ich wydajność i wysoką jakość wykonywanych obowiązków służbowych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia przychodów Nadleśnictwa. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną zawody sportowe (piłka siatkowa) z udziałem pracowników Nadleśnictwa i pracowników z uczestniczących jednostek organizacyjnych PGL LP.

Koszty organizacji spotkania zostaną rozliczone na wszystkie jednostki organizacyjne uczestniczące w spotkaniu w równiej wysokości. Po zakończeniu spotkania nastąpi odsprzedaż kompleksowej usługi organizacji spotkania integracyjnego jednostkom uczestniczącym.

Nadleśnictwo zwróciło się do organu podatkowego o potwierdzenie, że organizowane spotkanie integracyjne będzie miało związek z działalnością Nadleśnictwa, a w związku z tym, w części dotyczącej własnych pracowników, nie będzie stanowiło odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i w konsekwencji wydatki na jego zorganizowanie nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym organizacja spotkania integracyjnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się:

a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę