Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

5 września 2011

Otrzymanie premii pieniężnej a moment powstania przychodu

171

Przychód po stronie spółki z tytułu otrzymania przez nią premii pieniężnej powstanie w dniu otrzymania tej premii.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 13 czerwca 2011 roku (nr IPPB3/423-771/08-11/11/S/AG).

Sytuacja Podatnika (zdarzenie przyszłe) 

Spółka dokonuje sprzedaży usług na rzecz swoich kontrahentów, zakupuje towary i usługi niezbędne dla prowadzenia działalności. Z uwagi na realizacje określonego poziomu zakupów/sprzedaży Spółka otrzymuje i udziela rabatów. W związku z tym otrzymuje oraz wystawia faktury korygujące. Spółka koryguje faktury także w związku z ostatecznym rozliczeniem kampanii reklamowej. Spółka przyznaje premie pieniężne swoim kontrahentom. Kontrahent otrzymujący premię pieniężną wystawia na Spółkę fakturę VAT. Spółka otrzymuje również premie pieniężne na które wystawia fakturę VAT. W każdym z ww. przypadków wystawienie faktur następuje po zakończeniu roku lub kwartału. Wartość premii jest wyliczana głównie w oparciu o obroty z poprzedniego okresu (tj. roku lub kwartału). W przypadku otrzymania premii pieniężnych Spółka najpierw wystawia fakturę a później jest otrzymywana płatność lub następuje kompensata ze zobowiązaniami.

 W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, spółka zadała m.in. pytanie kiedy powstaje przychód z tytułu wystawionej kontrahentowi faktury dokumentującej otrzymaną przez Spółkę premię...

Uzasadnienie Izby Skarbowej 

„ (…) z postanowień umowy z kontrahentem Spółki wynika, że „premia pieniężna” otrzymana przez Spółkę stanowi premię (bonus, nagrodę) za osiągnięcie określonego w umowie poziomu obrotu nabywanych od danego kontrahenta usług, której przyz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę