Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Pakiety usług medycznych dla pracowników a VAT

183

Pracodawca może stosować zwolnienie od podatku VAT przekazując pracownikom pakiety usług medycznych nabytych od zakładu opieki zdrowotnej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 roku nr IPPP1-443-203/11-4/JL.

Sytuacja podatnika

Pracodawca podpisał umowę ze specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej, dotyczącą świadczenia usług specjalistycznej opieki medycznej na rzecz pracowników. Pracownik zwraca pracodawcy częściowo odpłatność za pakiet usług medycznych w wysokości 5% wartości, natomiast 95 % wartości świadczenia finansuje i pokrywa pracodawca. Pakiet usług obejmuje: porady lekarzy specjalistów (medycyna rodzinna, alergologia, chirurgia ogólna, naczyniowa i onkologiczna, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, ginekologia, kardiologia itp.), zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza (iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru, zmiana opatrunku), badania laboratoryjne, badania USG, badania RTG, inne badania diagnostyczne, zabiegi z zakresu rehabilitacji.

Zdaniem podatnika pomimo zmiany przepisów ustawy VAT od 1 stycznia 2011 roku nadal może stosować zwolnienie od opodatkowania VAT przedmiotowych usług. Wprowadzenie kryterium podmiotowego nie powinno pozbawić prawa do stosowania zwolnienia przy świadczeniu tych usług na rzecz pracowników.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Z wprowadzonego w życie 1 stycznia 2011 roku art. 43 ust. 1 ustawy VAT wynika, iż Ustawodawca zawęził zwolnienie od tego podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wył...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę