Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

1 kwietnia 2013

PKWiU 2008 Sekcja A - Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające

333

Sekcja ta obejmuje:

 • rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,

 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,

 • produkty gospodarki leśnej,

 • usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,

 • ryby i pozostałe produkty rybactwa,

 • usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,

 • drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,

 • brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,

 • rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,

 • usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,

 • usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe

 • grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0).

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

01.1

ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.11

ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

01.11.1

Pszenica

01.11.11

Pszenica durum

01.11.11.0

Pszenica durum

1001 10 00

01.11.12

Pozostała p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź