Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

1 kwietnia 2013

PKWiU 2008 Sekcja A - Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające

253

Sekcja ta obejmuje:

 • rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,

 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,

 • produkty gospodarki leśnej,

 • usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,

 • ryby i pozostałe produkty rybactwa,

 • usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,

 • drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,

 • brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,

 • rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,

 • usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,

 • usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe

 • grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0).

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

01.1

ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.11

ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

01.11.1

Pszenica

01.11.11

Pszenica durum

01.11.11.0

Pszenica durum

1001 10 00

01.11.12

Pozostała pszenica

01.11.12.0

Pozostała pszenica

1001 90

01.11.2

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

01.11.20

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

01.11.20.0

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

1005

01.11.3

Jęczmień, żyto i owies

01.11.31

Jęczmień

01.11.31.0

Jęczmień

1003 00

01.11.32

Żyto

01.11.32.0

Żyto

1002 00 00

01.11.33

Owies

01.11.33.0

Owies

1004 00 00

01.11.4

Sorgo, proso i pozostałe zboża

01.11.41

Sorgo

01.11.41.0

Sorgo

1007 00

01.11.42

Proso

01.11.42.0

Proso

1008 20 00

01.11.49

Pozostałe zboża

01.11.49.0

Pozostałe zboża

1008 10 00

1008 30 00

1008 90

01.11.5

Słoma i plewy zbóż

01.11.50

Słoma i plewy zbóż

01.11.50.0

Słoma i plewy zbóż

1213 00 00

01.11.6

Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.61

Fasola

01.11.61.0

Fasola

0708 20 00

01.11.62

Groch

01.11.62.0

Groch

0708 10 00

01.11.69

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.69.0

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

0708 90 00

01.11.7

Warzywa strączkowe suszone

01.11.71

Fasola

01.11.71.0

Fasola

0713 31 00

0713 32 00

0713 33

0713 39 00

01.11.72

Bób i bobik

01.11.72.0

Bób i bobik

0713 50 00

01.11.73

Ciecierzyca (cieciorka)

01.11.73.0

Ciecierzyca (cieciorka)

0713 20 00

01.11.74

Soczewica

01.11.74.0

Soczewica

0713 40 00

01.11.75

Groch

01.11.75.0

Groch

0713 10

01.11.79

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.79.0

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

0713 90 00

01.11.8

Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny

01.11.81

Nasiona soi

01.11.81.0

Nasiona soi

1201 00

01.11.82

Orzeszki ziemne w łupinach

01.11.82.0

Orzeszki ziemne w łupinach

1202 10

01.11.83

Orzeszki ziemne łuskane

01.11.83.0

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

01.11.84

Nasiona bawełny

01.11.84.0

Nasiona bawełny

1207 20

01.11.9

Pozostałe nasiona oleiste

01.11.91

Nasiona lnu

01.11.91.0

Nasiona lnu

1204 00

01.11.92

Nasiona gorczycy

01.11.92.0

Nasiona gorczycy

1207 50

01.11.93

Nasiona rzepaku i rzepiku

01.11.93.0

Nasiona rzepaku i rzepiku

1205

01.11.94

Nasiona sezamu

01.11.94.0

Nasiona sezamu

1207 40

01.11.95

Nasiona słonecznika

01.11.95.0

Nasiona słonecznika

1206 00

01.11.99

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.99.0

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

1207 91

1207 99*

01.12

RYŻ NIEŁUSKANY

01.12.1

Ryż niełuskany

01.12.10

Ryż niełuskany

01.12.10.0

Ryż niełuskany

1006 10

01.13

WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE

01.13.1

Warzywa kwiatostanowe, liściaste i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź