Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

31 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja B - Produkty górnictwa i wydobywania

296

Sekcja ta obejmuje:

  • produkty górnictwa i wydobywania: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropę naftową i gaz ziemny, rudy metali i pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne,

  • usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, w tym usługi skraplania i ponowną gazyfikację gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,

  • brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,

  • usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,

  • usług związanych z poszukiwaniami złóż, sklasyfikowanych w 71.12.3.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.1

WĘGIEL KAMIENNY

05.10

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.1

Węgiel kamienny

05.10.10

Węgiel kamienny

05.10.10.0

Węgiel kamienny

2701 11

2701 12

2701 19 00

05.2

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20.1

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

2702 10 00

Dział 06

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

06.1

ROPA NAFTOWA

06.10

ROPA NAFTOWA

06.10.1

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10.0

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2709 00

06.10.2

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź