Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

31 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja B - Produkty górnictwa i wydobywania

247

Sekcja ta obejmuje:

  • produkty górnictwa i wydobywania: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropę naftową i gaz ziemny, rudy metali i pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne,

  • usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, w tym usługi skraplania i ponowną gazyfikację gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,

  • brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,

  • usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,

  • usług związanych z poszukiwaniami złóż, sklasyfikowanych w 71.12.3.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.1

WĘGIEL KAMIENNY

05.10

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.1

Węgiel kamienny

05.10.10

Węgiel kamienny

05.10.10.0

Węgiel kamienny

2701 11

2701 12

2701 19 00

05.2

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20.1

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

2702 10 00

Dział 06

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

06.1

ROPA NAFTOWA

06.10

ROPA NAFTOWA

06.10.1

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10.0

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2709 00

06.10.2

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.10.20

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.10.20.0

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

2714 10 00

06.2

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20.1

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

06.20.10

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

06.20.10.0

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

2711 11 00

2711 21 00

Dział 07

RUDY METALI

07.1

RUDY ŻELAZA

07.10

RUDY ŻELAZA

07.10.1

Rudy żelaza

07.10.10

Rudy żelaza

07.10.10.0

Rudy żelaza

2601 11 00

2601 12 00

07.2

RUDY METALI NIEŻELAZNYCH

07.21

RUDY URANU I TORU

07.21.1

Rudy uranu i toru

07.21.10

Rudy uranu i toru

07.21.10.0

Rudy uranu i toru

2612 10

2612 20

07.29

POZOSTAŁE RUDY I KONCENTRATY METALI NIEŻELAZNYCH

07.29.1

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych

07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.1

Rudy miedzi

2603 00 00*

07.29.11.2

Koncentraty miedzi

2603 00 00*

07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.1

Rudy niklu

2604 00 00*

07.29.12.2

Koncentraty niklu

2604 00 00*

07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.1

Rudy glinu (boksyt)

2606 00 00*

07.29.13.2

Koncentraty glinu

2606 00 00*

07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.1

Rudy metali szlachetnych

2616*

07.29.14.2

Koncentraty metali szlachetnych (szlamy)

2616*

07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.1

Rudy ołowiu

2607 00 00*

07.29.15.2

Koncentraty ołowiu

2607 00 00*

07.29.15.3

Rudy cynku

2608 00 00*

07.29.15.4

Koncentraty cynku

2608 00 00*

07.29.15.5

Rudy cyny

2609 00 00*

07.29.15.6

Koncentraty cyny

2609 00 00*

07.29.19

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.1

Pozostałe rudy metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

2602 00 00*

2605 00 00*

2610 00 00*

2611 00 00*

2613*

2614 00*

2615*

2617*

07.29.19.2

Pozostałe koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

2602 00 00*

2605 00 00*

2610 00 00*

2611 00 00*

2613*

2614 00*

2615*

2617*

Dział 08

POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

08.1

KAMIEŃ, PIASEK I GLINA

08.11

KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK

08.11.1

Kamień ozdobny lub budowlany

08.11.11

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.11.0

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

2515

08.11.12

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12.0

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

2506 20 00

2516

08.11.2

Wapień i gips

08.11.20

Wapień i gips

08.11.20.0

Wapień i gips

2520 10 00

2521 00 00

08.11.3

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

2509 00 00

2518 10 00

08.11.4

Łupek

08.11.40

Łupek

08.11.40.0

Łupek

2514 00 00

08.12

ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN

08.12.1

Żwir i piasek

08.12.11

Piaski naturalne

08.12.11.0

Piaski naturalne

2505

08.12.12

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.12.0

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

2517 10

2517 41 00

2517 49 00

08.12.13

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.13.0

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę