Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

31 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja B - Produkty górnictwa i wydobywania

377

Sekcja ta obejmuje:

  • produkty górnictwa i wydobywania: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropę naftową i gaz ziemny, rudy metali i pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne,

  • usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, w tym usługi skraplania i ponowną gazyfikację gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,

  • brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,

  • usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,

  • usług związanych z poszukiwaniami złóż, sklasyfikowanych w 71.12.3.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I WĘ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź